Vještak d.o.o.

Društvo za vještačenja "VJEŠTAK" d.o.o.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
BALKANWIDE ASSISTANCE BEOGRAD
...
...
OPĆINSKI SUD MOSTAR
ŽUPANIJSKI SUD MOSTAR
OPĆINSKI SUD KONJIC
OPĆINSKI SUD ČAPLJINA
OPĆINSKI SUD ŠIROKI BRIJEG
ŽUPANIJSKI SUD ŠIROKI BRIJEG
OPĆINSKI SUD LJUBUŠKI
OPĆINSKI SUD LIVNO
OPĆINSKI SUD TOMISLAVGRAD
OPĆINSKI SUD DRVAR
OPĆINSKI SUD BUGOJNO
OPĆINSKI SUD SARAJEVO
OSNOVNI SUD SOKOLAC
OSNOVNI SUD TREBINJE
SUD BOSNE I HERCEGOVINE
...
CESTE D.D. MOSTAR
...
ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO HNŽ
ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO ŽZH
...
UNIVERZITET U TRAVNIKU
FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU
...
DEKRA D.O.O. ZAGREB
...
...
...
SVEUČILIŠTE U MOSTARU
...
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
...
UPRAVA ZA INDIREKTNO – NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
...
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA HNŽ
...
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽZH