Društvo za vještačenja

"Vještak" d.o.o. Mostar

Društvo za vještačenja „Vještak“ d.o.o. Mostar, prvo gospodarsko društvo u FBiH, ovlašteno za obavljanje poslova vještačenja, procjena, tumačenja/prevođenja, …, na području BiH i upisano u Imenik pravnih osoba kod Federalnog ministarstva pravde.

Vještak (fizička ili pravna osoba) na osnovu svog stručnog znanja, iskustva i profesionalnih sposobnosti pomaže pri utvrđivanju ili razjašnjenju određenih činjenica, iznosi zapažanja (nalaz) i daje zaključak o značaju, djelovanju, uzrocima i posljedicama (mišljenje).Vještačenja

Obavljanje poslova vještačenja iz više stručnih oblasti: strojarstva, građevine, geodezije, prometa, medicine, ekonomije, elektrotehnike, zaštite na radu, zaštite okoliša, poljoprivrede, informatike...

Procjene

Obavljanje poslova procjene: pokretne i nepokretne imovine, obveza i kapitala, zaliha, rizika, šteta ...

Tumačenja/Prevođenja

Obavljanje poslova tumačenja / prevođenja iz stranih jezika: engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, nizozemski ...