Društvo za vještačenja

"Vještak" d.o.o. Mostar

Društvo za vještačenja "VJEŠTAK" d.o.o. Mostar

Adresa: dr. Ante Starčevića 66, 88000 Mostar, BiH

Tel: +387 36 446-137

Fax: +387 36 446-136

Mob: +387 63 346-427, +387 63 314-971

E-mail: vjestak@tel.net.ba

Web: www.vjestak.ba