Društvo za vještačenja

"Vještak" d.o.o. Mostar

O nama

Sukladno Zakonu o gospodarskim društvima i Zakonu o vještacima, osnovano je Društvo za vještačenja „Vještak“ d.o.o. Mostar i upisano u Registar pravnih osoba kod Općinskog suda u Mostaru, rješenjem broj: Tt-O-35/11 od 08.02.2011.g., a potom i u Imenik pravnih osoba za obavljanje poslova vještačenja, rješenjem Federalnog ministarstva pravde Sarajevo broj: 09-49-2016/11 od 06.07.2011.g. (pod rednim brojem 1.), kao prvo gospodarsko društvo, sukladno Zakonu o vještacima, ovlašteno za obavljanje poslova vještačenja u FBiH.

Osnovna djelatnost društva je obavljanje poslova vještačenja iz više stručnih oblasti (strojarstva, građevine, arhitekture, geodezije, prometa, medicine, ekonomije, elektrotehnike, zaštite na radu, zaštite okoliša, poljoprivrede, informatike, …), uključujući i procjene pokretne i nepokretne imovine, obveze i kapitala, zaliha, rizika, šteta i sličnih usluga.

Također, društvo je registrirano i za prevodilačke djelatnosti i usluge tumača za više stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, nizozemski, …).

Stručni tim čine imenovani stalni sudski vještaci i tumači (za svaku oblast najmanje tri ili više) sa višegodišnjim stručnim iskustvom i statusom stalnog sudskog vještaka i tumača u odnosnim oblastima. Određeni dio stručnog tima je završio i obuku za procjenitelje po međunarodnim standardima, organiziranu od strane USAID-a, na osnovu koje su stekli Certifikate za procjenitelje. U stručnom timu su i osobe sa titulom magistra znanosti, kao i sa titulom doktora znanosti, pri tom podrazumijevajući izvanredne i redovite profesore na renomiranim Sveučilištima i Univerzitetima.

Višegodišnje stručno iskustvo i kvaliteta u obavljanju poslova, rezultiralo je višim referencama i stvorena je podloga za suradnju sa domaćim i stranim eminentnim institucijama i tvrtkama, koji se bave sličnim djelatnostima ili pokazuju interes za ovom vrstom djelatnosti. U tom pravcu je proizišla i suradnja kako sa našim, tako i sa stranim Sveučilištima i Univerzitetima, te članstvo unutar raznih Udruženja. Ostvaren je veći stupanj diversifikacije zaposlenih prema vrstama poslova, a posebice diversifikacije Društva prema regijama, što podrazumijeva veliku pokrivenost/prisutnost na komplet teritoriju BiH. Strategije i vizije djelovanja su izvjesne i u realnim okvirima.