Društvo za vještačenja

"Vještak" d.o.o.

O nama

Sukladno Zakonu o gospodarskim društvima i Zakonu o vještacima, osnovano je Društvo za vještačenja „Vještak“ d.o.o. Mostar i upisano u Registar pravnih osoba kod Općinskog suda u Mostaru, rješenjem broj: Tt-O-35/11 od 08.02.2011.g., a potom i u Imenik pravnih osoba za obavljanje poslova vještačenja, rješenjem Federalnog ministarstva pravde Sarajevo broj: 09-49-2016/11 od 06.07.2011.g. (pod rednim brojem 1.), kao prvo gospodarsko društvo, sukladno Zakonu o vještacima, ovlašteno za obavljanje poslova vještačenja. Dana 08.09.2014.godine Društvo donosi Odluku o osnivanju podružnice društva u Istočnom Novom Sarajevu, na osnovu koje dobiva Rješenje o izmjenama podataka od Općinskog suda Mostar br. Tt-O-686/14 od 18.09.2014.godine. Na osnovu navedenog Rješenja Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu donosi Rješenje o upisu u sudski registar br. 061-0-REG-14-000 432 od 01.10.2014.godine.

Osnovna djelatnost društva je obavljanje poslova vještačenja iz više stručnih oblasti (strojarstva, građevine, arhitekture, geodezije, prometa, medicine, ekonomije, elektrotehnike, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, poljoprivrede, informacijsko-komunikacijske, …), uključujući i procjene pokretne i nepokretne imovine, obveze i kapitala, zaliha, rizika, šteta i sličnih usluga.

Također, društvo je registrirano i za prevodilačke djelatnosti i usluge tumača za više stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, nizozemski, …).

Stručni tim čine imenovani stalni sudski vještaci i tumači sa višegodišnjim stručnim iskustvom i statusom stalnog sudskog vještaka i tumača u odnosnim oblastima. Određeni dio stručnog tima je završio i obuku za procjenitelje po međunarodnim standardima, organiziranu od strane USAID-a, na osnovu koje su stekli Certifikate za procjenitelje. U stručnom timu su i osobe sa titulom magistra znanosti, kao i sa titulom doktora znanosti, pri tom podrazumijevajući izvanredne i redovite profesore na renomiranim Sveučilištima i Univerzitetima.

Naknadnim donošenjem Uredbe o procjenjivanju, Društvo je steklo i uvjete za procjenjivanje ekonomskih vrijednosti pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala. Upis dopune djelatnosti Društva u Registar privrednih osoba izvršen je dana 27.12.2018.godine, te je upisano u Knjigu I Registra rješenjem Federalnog ministarstva pravde, od koje Institucije je dobilo i Licencu za obavljanje poslova procjenjivanje ekonomskih vrijednosti pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala.

Višegodišnje stručno iskustvo i kvaliteta u obavljanju poslova, rezultiralo je višim referencama i stvorena je podloga za suradnju sa domaćim i stranim eminentnim institucijama i tvrtkama, koji se bave sličnim djelatnostima ili pokazuju interes za ovom vrstom djelatnosti. U tom pravcu je proizišla i suradnja kako sa našim, tako i sa stranim Sveučilištima i Univerzitetima, te članstvo unutar raznih Udruženja. Ostvaren je veći stupanj diversifikacije zaposlenih prema vrstama poslova, a posebice diversifikacije Društva prema regijama, što podrazumijeva veliku pokrivenost/prisutnost na komplet teritoriju BiH. Strategije i vizije djelovanja su izvjesne i u realnim okvirima.